Tilan esittely

Ensimmäiset Iivariset tulivat torppareiksi vuonna 1915. Tila itsenäistyi vuonna 1925. Olemme neljäs polvi joka viljelee tätä tilaa.

Nykyisin meillä on lehmille 75 paikkainen lämminpihatto, jossa asustaa myös alle vuosikkaat hiehot. Siemennysikäiset hiehot ovat 28 paikkaisessa parsinavetassa, sonnit kasvavat kylmäpihatossa vinokuivikepohjalla niitä on 50 kpl. yhteensä eläimiä on noin 200.

Perheeseen kuuluu Veli, Kristiina ja lapset Kiia -01, Veera -03 ja Viivi -06.